Zastoupení společnosti DE-STA-CO pro Českou i Slovenskou republiku
Czech English German Hungarian Polish Russian

Modulárne systémy

Spoločnosť DE-STA-CO ponúka viaceré riešenia montážno-manipulačných ramien a podávačov z modulárneho stavebnicového systému. Vysoká variabilita a flexibilita komponentov umožňuje vytvoriť  modulárny podávač pre každú aplikáciu využívanú predovšetkým v robotizovaných linkách v automobilovom priemysle.

Katalogy

CAD data

Video a fotogalerie